Binni Borgar hjá DataLab Ísland
DataLab teymið í mars 2021: Brynjólfur, Stella og Dennis.

Framtíðin er gagnadrifin — Framtíðin er snjöll

Ómótstæðilegt! en gæti verið betra — Cheeriosið er að klárast

Netverslun sækir í sig veðrið

Tæknivæddur heimur

Áhrifarík mynd

Efnisveiturnar sérsniðnu

…að þínum þörfum

Hinn nýi veruleiki? [Photo by visuals on Unsplash]

“Occidentali’s Karma”

Binni Borgar hjá DataLab Ísland

Framtíðin er gagnadrifin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store